Tworzenie Widoków w Revit 2020

Widoki W Revicie posiadamy wiele różnych rodzajów widoków, które pokazują nasz projekt na różne sposoby. 01. Aby skopiować dany widok musimy udać się do przeglądarki projektu, wybrać konkretny widok i kliknąć prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać kategorię powiel...

Tworzenie Legend w Revit 2020

Legendy Legendy w Revicie są odrębnymi widokami, które zawierają informację o projekcie. Są różne rodzaje legend, możemy różnicować ich zawartość oraz funkcje. Omówimy podstawowe tematy. 01. Aby stworzyć legendę możemy przejść albo do zakładki widok i wybrać funkcję...

Tworzenie Zestawień w Revit 2020

Zestawienia Zestawienia w Revicie nie są typowymi tabelami z danymi wynikowymi procesu projektowego. Zestawienia są innym widokiem naszego projektu, wprowadzając zmiany w projekcie widzimy te zmiany aktualizowane w zestawieniach oraz wprowadzając zmiany w...

Tworzenie Komponentu w Revit 2020

Komponenty Komponenty różnych elementów w Revicie są nazywane Rodzinami. 01. Wgrywanie rodzin do projektu można robić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, w Revicie otwieramy plik rodziny i następnie wgrywamy go do projektu za pomocą przycisku „wczytaj do...

Tworzenie Sufitu w Revit 2020

Rysowanie sufitu w całości pomieszczenia 01. Aktywujemy widok z przeglądarki projektu w którym chcemy narysować nasz sufit. Najsprawniej będzie w widokach sufitów. Następnie z zakładki architektura wybieramy funkcję sufit. 02. Klikamy w pomieszczenie, w którym chcemy...