Widoki

W Revicie posiadamy wiele różnych rodzajów widoków, które pokazują nasz projekt na różne sposoby.

01. Aby skopiować dany widok musimy udać się do przeglądarki projektu, wybrać konkretny widok i kliknąć prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać kategorię powiel widok, z niej mamy 3 opcje:

 • Powiel – powiela widok, będą wyświetlane tylko elementy z przestrzeni 3D generowane przez Revita,
 • Powiel z uwzględnieniem szczegółów – powiela widok ze wszystkimi elementami opisowymi czyli tymi które są naniesione na niezależnie konkretnym widoku,
 • Powiel jako zależy – powiela widok ze wszystkimi elementami opisowymi, czyli tymi które są naniesione na niezależnie konkretnym widoku, z tą różnicą że jakiekolwiek zmiany wprowadzane nawet na elementach 2D będą wprowadzane na bazowym widoku z którego była zrobiona kopia.
 • 02. Aby stworzyć całkowicie nowy widok na innym poziomie możemy stworzyć nowy poziom a wraz z nim będzie od razu nowy przypisany do niego widok. Najlepiej udać się do widoku pionowego np.. elewacji i z zakładki architektura wybrać funkcję „poziom”.
  03. Ustawiamy poziom nad istniejącymi.
  04. Widzimy że dla nowego widoku automatycznie Revit tworzy widok w przeglądarce projektu. Jest to najlepsza metoda aby tworzyć nowe widoki korespondujące do danych poziomów (w założeniu pięter). Jeżeli chcemy posiadać wiele widoków jednego piętra (aby pokazywać różne rzeczy) zaleca się powielać widok powiązany z jednym poziomem. Tworzenie zbyt wielu poziomów może prowadzić do wielu problemów, tworzenie wielu widoków jest bezpieczniejsze i bardzie poprawne.
  05. Możemy również kopiować poziomy.
  06. Widzimy wówczas że nie tworzy się nowy widok automatycznie a symbol poziomu nie jest niebieski tylko czarny. To oznacza że nie ma przypisanego widoku.
  07. Aby dodać widok do poziomu przechodzimy do zakładki widok i wybieramy funkcję widoki planu, z menu rozwijalnego wybieramy opcję „rzut podłogi”.
  08. Pojawia się nam wówczas okno w którym wyświetlone są wszystkie istniejące poziomy bez przypisanych widoków. Wybieramy ten do którego chcemy przypisać widok.
  09. Po zatwierdzeniu Revit automatycznie przenosi nas do nowo powstałego widoku i wprowadza go do przeglądarki projektu.
  10. Pozostałe opcje z funkcji widoki planu:

  • Odwrócony rzut sufitu – działa tak samo jak rzut podłogi tylko tworzy widok sufitu danego poziomu, zamiast „patrzeć” w dół „patrzymy” w górę,
  • Rzut konstrukcyjny – tworzy rzut z zakresami widoków przystosowany do projektów konstrukcyjnych, nie używane przez architektów,
  • Obszar rzutu – tworzy obszar na istniejącym rzucie z innymi zakresami widoków, więcej szczegółów w innym materiale,
  • Rzut powierzchni – tworzy widok rzutu z powierzchniami całego budynku lub jego częścią, służy do wykreślania i sumowania konkretnych powierzchni w projekcie.
  11. Aby stworzyć przekrój wybieramy ikonę przekroju albo z paska szybkiego dostępu albo z zakładki widok.
  12. Po aktywowaniu funkcji klikamy w jednym miejscu w polu rysunku i przeciągamy w ten sposób w jaki chcemy aby powstał nasz przekrój.
  13. Stworzony przekrój możemy edytować. Niezależnie możemy edytować zasięg widoku oraz szerokość linii symbolu przekroju. Widzimy też że w przeglądarce powstała nowa kategoria z przekrojami oraz stworzony „Przekrój 1”.
  14. W podobny sposób tworzy się widoki elewacji. W zakładce widok wybieramy funkcję elewacji.
  15. Po stworzeniu elewacji pojawia się ona w przeglądarce projektu i jest symbolizowana na rzucie przez kwadrat z trójkątem. Podobnie jak w przypadku przekroju możemy edytować zasięg widoku oraz szerokość. Różnica jest taka że symbol elewacji jest punktowy nie ma szerokości, zmieniając szerokość linii elewacji poszerzamy również widok.
  16. Widoki 3D, do wyboru mamy 3 różne:

  • Aksonometryczny – podstawowy widok w aksonometrii,
  • Kamera – widok perspektywiczny punktowy,
  • Animacja – Ustawia kilka widoków perspektywicznych z których robi ścieżkę animacji, którą można później wyeksportować jako materiał wideo w postaci spaceru po modelu.
  17. Aby zrobić widok w perspektywie wybieramy opcje kamera. Następnie jednym kliknięciem wybieramy punk widzenia, a drugim kliknięciem wybieramy punkt w którym „patrzymy”. Dodatkowo można ustawiać wysokości obu tych punktów.
  18. Efekt końcowy tworzenia widoku w perspektywie.
  19. Dodatkowo możemy tworzyć jeszcze inne typy widoków:

  • Widok kreślarski – służy do tworzenia rysunków 2D na podstawie istniejącej geometrii 3D ale są one całkowicie niezależne, co powoduje dokonywanie zamian w elementach 2D po każdych zmianach w geometrii modelu,
  • Widok odwołania – tworzy kolejny widok na podstawie istniejącego z dwukrotnie zmniejszoną skalą do tworzenia widoku z większą ilością detali.

  Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

  BIM Partners Sp. z o.o.
  Bartłomieja Strachowskiego 3A/3,
  52-210 Wrocław

  tel: +48 662 054 755
  e-mail: biuro@bimpartners.pl