Rysowanie sufitu w całości pomieszczenia

01. Aktywujemy widok z przeglądarki projektu w którym chcemy narysować nasz sufit. Najsprawniej będzie w widokach sufitów. Następnie z zakładki architektura wybieramy funkcję sufit.

02. Klikamy w pomieszczenie, w którym chcemy umieścić nasz sufit.
03. Po umieszczeniu sufitu w pomieszczeniu w oknie właściwości możemy zmienić typ sufitu. Np. z siatki domyślnej 600×1200 na 600×600.

Rysowanie sufitu za pomocą funkcji szkicuj sufit

01. Funkcja szczególnie przydatna w momencie gdy w pomieszczeniu mamy różne rodzaje sufitów bądź znajdują się one na różnych wysokościach lub sufit będzie tylko w części pomieszczenia.

02. Przechodzimy do szkicowania sufitu. Jednym sufitem możemy rysować dwie lub więcej zamkniętych obwiedni. Będziemy mieli wówczas jeden sufit podzielony na dwa elementy. Jeżeli wiemy, że oba sufity będą dokładnie takie same na tej samej wysokości możemy to narysować w ten sposób.
03. Po zatwierdzeniu mamy wymodelowany nasz sufit.
04. Następnie możemy wejść w edycję szkicu istniejącego sufitu i dodać lub odjąć elementy.
05. Edycja istniejącego szkicu. Możemy rysować różne kształty, oraz otwory.
06. Efekt końcowy modyfikacji sufitu.
07. Możemy łapać za linie wzoru i odpowiednio dosuwać według potrzeb.
08. Sufit po przesunięciu wzoru.
09. Możemy też obracać wzór sufitu, zaznaczając linię wzoru oraz wybierając funkcję obróć.
10. Efekt po obrocie.
11. Jeżeli chcemy stworzyć nowy typ sufitu z innym wzorem, po zaznaczeniu i aktywacji sufitu, przechodzimy do okna właściwości i wybieramy funkcję „EDYTUJ TYP”. WAŻNE! Jeżeli chcemy stworzyć nowy typ bardzo ważne jest aby wybrać opcję „powiel” inaczej będziemy edytować istniejący zamiast tworzyć nowy. Nadajemy nową nazwę.
12. Gdy mamy już nowy sufit, możemy edytować właściwości jakie chcemy.
13. Możemy zmieniać nowy sufit według potrzeb.
14. W tym przypadku zwiększymy grubości dwukrotnie, następnie będziemy edytować materiał. Aby edytować materiał klikamy wiersz z w którym chcemy zmieniać materiał w kolumnie „materiał”, wówczas pojawi się przycisk po którego kliknięciu przejdziemy do edycji materiałów.
15. Po kliknięciu, pojawia się okno edycji materiałów, dla naszego „sufitu” wybierzemy ten sam materiał. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję „powiel”.
16. Stworzymy gęstszą siatkę 300x300mm. W zduplikowanym materiale przechodzimy do edycji wzoru. W kategorii pierwszy plan edytujemy siatkę 600x600mm. Klikamy w dolnym lewym rogu drugą ikonę które pozwala nam na stworzenie nowego wzoru. Następnie w edytorze wzoru powierzchni ustawiamy wpisujemy nazwę 300×300, wzór prosty, kreskowanie na krzyż, kąt = 0 oraz odstępy linii 300mm i 300mm. Następnie akceptujemy i klikamy po kolei w każdym oknie „OK”.
17. Po akceptacji wszystkich operacji widzimy że mamy zagęszczoną siatkę wzoru na suficie (Jest ustawiona pod kątem 45 stopni, gdyż wcześniej obracaliśmy wzór na suficie o dokładnie tą wartość, sam wzór jest ustawiony pod kątem 0 stopni).

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

BIM Partners Sp. z o.o.
Bartłomieja Strachowskiego 3A/3,
52-210 Wrocław

tel: +48 662 054 755
e-mail: biuro@bimpartners.pl