Legendy

Legendy w Revicie są odrębnymi widokami, które zawierają informację o projekcie. Są różne rodzaje legend, możemy różnicować ich zawartość oraz funkcje. Omówimy podstawowe tematy.

01. Aby stworzyć legendę możemy przejść albo do zakładki widok i wybrać funkcję legendy, lub jak w przypadku nowych arkuszy czy zestawień, znaleźć w przeglądarce projektu kategorię legend i klikając prawym przyciskiem myszy, następnie wybrać „nowa legenda”.

02. Po wybraniu jednej z opcji i rozpoczęciu tworzenia legendy Revit wyświetla nam nowe okno. Pyta o nazwę legendy oraz o skalę w jakiej ma być stworzona. Po wybraniu nazwy i skali Revit przenosi nas do okna legendy.
03. Aby wstawiać konkretne elementy wybieramy zakładkę opisz, a w niej znajdujemy menu rozwijalne z kategorii komponenty i wybieramy komponent legendy.
04. Stworzymy legendę drzwi. Jak widać rozmiary 80×200 oraz 90×200 są już wstawione. Możemy zauważyć, że odpowiednio mają widok rzutu i widok elewacji.
05. Po wybraniu kolejnej pary drzwi o wymiarach 100X200 możemy wybrać czy chcemy teraz wstawić rzut czy elewację.
06. Gdy wstawimy już odpowiednio widoki elewacji i rzutu, w przypadku widoków rzutów możemy ustalić jak daleko będą wystawały fragmenty ścian (element nadrzędny) poza drzwi. Dla ujednolicenia wybieramy 10 cm więcej niż szerokość drzwi.
07. Drugi sposób dodawania elementów to otworzenie przeglądarki projektu, znalezienie odpowiednich kategorii i konkretnych rodzin. Wówczas, gdy cały czas jesteśmy w oknie, legendy kliknięcie i przeciągnięcie elementu z przeglądarki do okna rysunku.
08. Elementy widoczne w legendzie NIE będą wliczane w zestawienia. Nie są to nowe wystąpienia elementów w projekcie, tylko ich widoki do identyfikacji graficznej w widokach legend. Jeżeli chcemy dodawać tekst opisowy do legendy, to przechodzimy do zakładki opisz i wybieramy funkcję tekstu lub używamy skrótu klawiszowego „TX”. Wielkość tekstu i inne ustawienia czcionki, koloru itp., ustawiamy edytując typ tekstu.
09. Używamy funkcji kopiuj i kopiujemy tekst w poziomie nad kolejną parę drzwi, następnie klikamy dwukrotnie na tekst i zmieniamy jego treść.
10. W trakcie edycji tekstu mamy jeszcze kilka dodatkowych opcji samego wpisywania treści w okno tekstowe. Tekst pogrubiony, kursywa itp., możemy też odpowiednio dodawać indeksy lub punktować kolejne wiersze tekstu.
11. Aby wykonać legendę kolorów do pomieszczeń musimy mieć stworzony model z odpowiednio wstawionymi i opisanymi pomieszczeniami. Na chwilę obecną wystarczą tylko nazwy, Revit daje również możliwość podziału pomieszczeń pod względem innych kategorii.
12. Następnie po wybraniu tej funkcji Revit każe nam umieścić legendę w polu rysunku.
13. Po umieszczeniu legendy Revit każe nam wybrać kategorię w jakich ma tworzyć legendę. wybieramy z pierwszego menu rozwijalnego „pomieszczenia”, a z drugiego „nazwa”.
14. Po zatwierdzeniu Otrzymujemy taki efekt, mamy odpowiednio zakolorowane pomieszczenia i odpowiadające kolory w legendzie. Oczywiście aktywując legendę możemy ją edytować za pomocą funkcji „edytuj projekt”.
15. Możemy wówczas edytować kolory legendy, sposoby kreskowania, możemy też edytować lub dodawać własne sposoby segregacji pomieszczeń w legendzie.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

BIM Partners Sp. z o.o.
Bartłomieja Strachowskiego 3A/3,
52-210 Wrocław

tel: +48 662 054 755
e-mail: biuro@bimpartners.pl