Komponenty

Komponenty różnych elementów w Revicie są nazywane Rodzinami.

01. Wgrywanie rodzin do projektu można robić na dwa sposoby. Pierwszy sposób, w Revicie otwieramy plik rodziny i następnie wgrywamy go do projektu za pomocą przycisku „wczytaj do projektu”.

02. Jeżeli mamy w danym momencie otwarte więcej niż jeden projekt/ rodzinę w tym samym oknie Revita, to Revit zapyta nas gdzie dokładnie chcemy wczytać daną rodzinę.
03. Inny sposób na otwieranie rodzin to taki kiedy mamy otworzony już plik projektowy i chcemy do niego wgrać rodzinę. Przechodzimy wówczas do zakładki architektura, wybieramy funkcję komponent .
04. Teraz Revit umożliwia nam lokalizowanie wczytanych już rodzin do projektu, które zatwierdzamy klikając lewym przyciskiem myszy w oknie rysunku, ale też pojawia się dodatkowa funkcja ’’wczytaj rodzinę”.
05. Następnie pojawi się okno w którym musimy znaleźć odpowiedni folder oraz odpowiednią rodzinę jaką chcemy wczytać. W lewym górnym rogu pokazuje się widok danej podświetlonej rodziny.
06. Po zatwierdzeniu jesteśmy od razu w trybie wstawiania rodziny w dokładną lokalizację w naszym projekcie, klikając lewym przyciskiem myszy zatwierdzamy wstawienie. Używając spacji obracamy rodzinę o 90 stopni przed wstawieniem.
07. Obrócona i wstawiona rodzina do projektu. Są różne typy rodzin, które będę koniecznie potrzebowały posadzki (płaszczyzny poziomej) do wstawienia a inne np. ściany (płaszczyzny pionowej) do wstawienia. Są to rodziny, które potrzebują elementu nadrzędnego, może wydawać się to skomplikowane ale takim dość prostym przykładem są rodziny okien, które potrzebują ściany (elementu nadrzędnego) do wstawienia.
08. Aby móc zlokalizować naszą rodzinę w widokach 3d możemy użyć zakresu przekroju. Pojawia się wówczas bryła zakresu widoczności którą możemy docinać widok naszego modelu.
09. Po aktywowaniu naszej bryły zakresu widoku widzimy z każdej jej strony symbole suwaków którymi możemy odpowiednio docinać model.
10. po dociągnięciu jednego suwaka widzimy odpowiednio docięty nasz model. to pomoże nam w znalezieniu naszej rodziny i przyjrzeniu się czy jest dobrze wstawiona. Może to jednak być czasochłonne dlatego jest na to szybsze i lepsze rozwiązanie.
11. Po przejściu ponownie do widoku rzutu, aktywujemy naszą rodzinę i używamy skrótu klawiszowego „BX”, wówczas Revit przeniesie nas do widoku 3D.
12. Widok w którym się aktualnie znajdujemy to widok z automatycznie docięty zakresem widoku tak aby pokazać nam dokładną lokalizację naszej rodziny. Teraz możemy aktywować bryłę zakresu widoku i odpowiednio ją powiększyć, ale konkretny model którego szukaliśmy jest już na widoku.
13. Powiększony zakres widoku z widoczną i szybciej znalezioną poszukiwaną rodziną.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

BIM Partners Sp. z o.o.
Bartłomieja Strachowskiego 3A/3,
52-210 Wrocław

tel: +48 662 054 755
e-mail: biuro@bimpartners.pl