Revit to nasze narzędzie pracy. Biegle się nim posługujemy i sprawnie uczymy z niego korzystać.

Skutecznie przygotowujemy projektantów do rozpoczęcia pracy w Revicie i poszerzamy wiedzę tych, którzy opanowali podstawy.

 

Zakres kursu z Revit Architecture

Szkolenie Revit Architecture

1. Wprowadzenie Revita i BIM
 • Przedstawienie technologii BIM
 • Omówienie możliwości programu Revit
2. Interfejs programu
 • Ekran startowy
 • Wstążka narzędzi
 • Pasek widoczności
 • Ekran pracy
 • Zaznaczanie, filtrowanie
3. Osie i poziomy jako elementy 3D
 • Osie – siatka
 • Poziomy – nazewnictwo, zmiana wysokości
4. Ściany
 • Właściwości typu i właściwości elementu
 • Baza i szczyt ściany
 • Tworzenie nowej ściany (system nazewnictwa)
 • Zarządzanie połączeniami ścian
 • Podstawowe operacje na ścianach i usprawnienia modelowania (przycinanie, wydłużanie)
5. Stropy
 • Szkicowanie obrysu (Wprowadzanie poprawek)
 • Połączenia ze ścianami (rozłączanie)
6. Otworowanie
 • Drzwi – podział typów
 • Okna
 • System nazewnictwa
 • Przebicia
7. Schody
 • Podział na typy schodów
 • Poręcz – elementy składowe, budowa
 • Rampa
8. Dachy
 • Typy dachów
 • Dach na podstawie obrysu
 • Dach na podstawie profilu
9. Pomieszczenia
 • Wstawianie pomieszczeń
 • Etykiety (edycja rodziny)
10. Praca współdzielona
 • Praca na pliku centralnym
11. Warstwy przegród
 • Warstwy ścian i stropów
 • Biblioteka materiałów (tworzenie nowego materiału)
 • Ściany kurtynowe – typy, tworzenie, edycja
 • Szklane dachy
12. Elementy konstrukcyjne
 • Słupy
 • Ściany fundamentowe
 • Oznaczenie nośności w typie elementu
13. Adnotacje 2D
 • Wymiary
 • Etykiety (drzwi, pomieszczeń, ścian)
 • Tekst
 • Hatch
 • Linie
14. Zestawienia
 • Zasady tworzenia
 • Zestawienie drzwi
 • Zestawienie pomieszczeń – usuwanie
15. Teren – PZT
 • Modelowanie na podstawie punktów
 • Teren na podstawie pliku .dwg z poziomicami
16. Współpraca z Autocadem
 • Używanie plików .dwg jako podkładów (linkowanie a import)
 • Zarządzanie linkami
 • Eksport plików .dwg (ustawienia, zmiany, mapowanie warstw)
17. Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Edycja plansz
 • Rodziny tabeli i opisów
 • Uzupełnianie informacji i parametrów projektu
 • Ustawianie widoków do druku
 • Umieszczanie widoków i zestawień na planszach
 • Etykiety

Revit dla Architektury to program do projektowania budynków na każdym etapie projektu. Umożliwia tworzenie i prezentację koncepcji oraz szczegółowych założeń projektowych, korzystając z narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM). Program Revit automatycznie generuje plany rozkładu pomieszczeń, widoki elewacji, przekroje, zestawienia, widoki 3D oraz renderingi. Pozwala na umieszczanie elementów inteligentnych takich jak ściany, drzwi i okna. Dodatkowo umożliwia optymalizację parametrów budynku na wczesnym etapie procesu projektowania, tworzenie kosztorysów oraz monitorowanie zmian parametrów w okresie realizacji projektu oraz w okresie eksploatacji budynku. Revit pozwala na tworzenie dokumentacji z odcięciami i widokami 3D oraz panoram stereo w celu przeniesienia projektu do rzeczywistości wirtualnej. W programie możliwe jest również współdzielenie projektu z innymi inżynierami i wykonawcami, koordynacja ich pracy oraz wykrywanie kolizji międzybranżowych.

Zakres kursu z Revit Structure

Szkolenie Revit Structure

1. Wprowadzenie Revita i BIM
 • Przedstawienie technologii BIM
 • Omówienie możliwości programu Revit
2. Interfejs programu
 • Ekran startowy
 • Wstążka narzędzi
 • Pasek widoczności
 • Ekran pracy
 • Zaznaczanie, filtrowanie
3. Tworzenie nowego projektu
 • Nowy projekt
 • Wczytywanie modeli branżowych w Revit (Linkowanie)
 • Dodawania i modyfikacja poziomów
 • Tworzenie i edycja siatki konstrukcyjnej
4. Model konstrukcji – widoki
 • Praca na widokach
 • Kontrola widoczności obiektów modelu
 • Praca na widokach elewacyjnych i przekrojach
 • Praca na widoku 3D
5. Narzędzia do modyfikacji modelu
 • Wyrównaj
 • Skaluj
 • Szyk
 • Podziel itp.
6. Tworzenie słupów oraz ścian konstrukcyjnych
 • Słup konstrukcyjny – tworzenie i edycja
 • Wykorzystanie narzędzia ściana konstrukcyjna
7. Tworzenie konstrukcji
 • Praca na belkach oraz systemach belek
 • Tworzenie belek konstrukcji stalowych
 • Tworzenie belek konstrukcji betonowych
8. Tworzenie stropów oraz dachów
 • Dodawanie stropów
 • Ram konstrukcyjnych
 • Tworzenie dachów
9. Otworowanie
 • Sposoby tworzenia otworowania w ścianach
 • Sposoby tworzenia przejść przez stropy
10. Tworzenie fundamentów
 • Narzędzia tworzenia fundamentów
11. Schody
 • Tworzenie schodów
12. Tworzenie widoków i zestawień
 • Dodawania wymiarów
 • Praca z tekstem
 • Wstawianie i modyfikacja etykiety
 • Tworzenie legendy
 • Praca na zestawieniach
13. Tworzenie dokumentacji budowlanej i konstrukcyjnej
 • Dodawania przekrojów i detali
 • Tworzenie i praca na arkuszach wydruku
 • Eksportowanie zawartości do formatów CAD
14. Model geometryczny a model analityczny
 • Tworzenie widoków analitycznych modelu
 • Możliwości modyfikacji i uproszczenia modelu analitycznego
 • Połączenie programów Revit i Robot Structural Analysis

Autodesk Revit Structure to program dla firm konstrukcyjnych i inżynierów budownictwa. Zawiera narzędzia wspierające projektowanie w środowisku BIM (Building Information Modeling), wydajnie współpracując z branżą architektoniczną i instalacyjną. Pozwala tworzyć szczegółowe projekty zbrojenia i dokumentację rysunków warsztatowych, korzystając z zestawień dotyczących gięcia prętów zbrojeniowych. W Revicie można łączyć procesy wymiarowania stali i opracowywania szczegółów. Z łatwością definiuje się założenia projektowe dotyczące połączeń stalowych na wysokim poziomie szczegółowości. Program umożliwia tworzenie dokładnej dokumentacji projektów konstrukcji ze stali i betonu. Elementy modelu stanowią bezpośrednią reprezentację informacji z bazy danych o budynku współdzielonej z innymi uczestnikami procesu projektowego. Dodatkowo Revit pozwala przeprowadzać analizę strukturalną i eksportować wyniki do programów analitycznych i projektowych razem z modelem analitycznym podczas tworzenia modelu fizycznego w programie Revit.

Zakres kursu z Revit MEP

Szkolenie Revit MEP

1. Wprowadzenie Revita i BIM
 • Co to jest BIM?
 • Program Revit i jego możliwości
 • Omówienie podstawowych zagadnień związanych z BIM
2. Podstawy Revita
 • Interfejs użytkownika
 • Praca z interfejsem
 • „Revit Families” (nieodłączne elementy modelowania)
3. Rozpoczęcie pracy w programie
 • Optymalizacja pracy – konfiguracja projektu
 • Wczytywanie modeli branżowych w Revit (Linkowanie)
 • Zarządzanie linkowanymi plikami
 • Tworzenie Osi (Siatka)
 • Tworzenie poziomów – nazewnictwo, zmiana wysokości
4. Widoki modelu
 • Rodzaje widoków
 • Tworzenie widoków
 • Praca w przekrojach i elewacjach
 • Praca w widokach 3D
 • Szablony Widoków
 • Zestawienia
5. Specyfika modelowania systemów HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
 • Tworzenie systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji
 • Modelowanie kanałów w systemach HVAC
6. Specyfika modelowania systemów rurowych
 • Modelowanie instalacji rurowych (Grzanie, Chłodzenie, Woda, Tryskacze)
 • Modelowanie instalacji kanalizacyjnych
7. Koordynacja wielobranżowa
 • Wykrywanie i rozwiązywanie kolizji
8. Tworzenie zestawień i etykiet
 • Tekst i etykiety
 • Wymiarowanie
 • Tworzenie legend
 • Zestawienia
9. Generowanie dokumentacji
 • Tabelki rysunkowe
 • Arkusze
 • Umieszczanie widoków i zestawień na arkuszu
10. Konfiguracja katalogów
11. Edytor rodzin – wprowadzenie
 • Ekran startowy
 • Wstążka narzędzi
 • Pasek widoczności
 • Ekran pracy
 • Zaznaczanie, filtrowanie

Oprogramowanie Revit (MEP) pomaga inżynierom, projektantom i wykonawcom z branży instalacji sanitarnych tworzyć modele o wysokim poziomie szczegółowości oraz koordynować pracę z innymi uczestnikami projektów budowlanych. Program umożliwia projektowanie, modelowanie i dokumentowanie instalacji budynków w kontekście pełnego modelu informacji o budynku zawierającego również informacje konstrukcyjne i architektoniczne. Dodatkowo zawiera narzędzia do wykonywania obliczeń inżynierskich na podstawie danych z koncepcyjnej analizy energetycznej.

Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany lub chcesz dowiedzieć się więcej

tel: +48 662 054 755
e-mail: biuro@bimpartners.pl

Gdzie prowadzimy szkolenia

Szkolenie w biurze u klienta możemy zrealizować w dowolnym mieście w Polsce.

Natomiast stacjonarne usługi szkoleniowe prowadzimy w następujących miastach: Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa, Wrocław

Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowana/y  współpracą lub chcesz dowiedzieć się więcej

Skontaktuj się z nami

BIM Partners Sp. z o.o.
Bartłomieja Strachowskiego 3A/3,
52-210 Wrocław
tel: +48 662 054 755
e-mail: biuro@bimpartners.pl

REGON: 382917952
NIP: 8992860217

Gdzie prowadzimy szkolenia

Prowadzimy szkolenia zarówno online jak i stacjonarnie.

Szkolenie w biurze u klienta możemy zrealizować w dowolnym mieście w Polsce.

Bartłomieja Strachowskiego 3A/3
52-210 Wrocław
tel: +48 662 054 755
e-mail: biuro@bimpartners.pl
REGON: 382917952
NIP: 8992860217

Kursy

Revit
AutoCAD
Navisworks
ReCap
Advance Steel
Inventor
Dynamo
Kursy BIM

Pozostałe informacje

Administratorem danych osobowych jest BIM Partners Sp. z o.o. Więcej o przetwarzaniu przez nas danych oraz wykorzystaniu plików cookies przeczytasz:

Polityka prywatności