Sprawujemy nadzór inwestorski

„Papier przyjmie wszystko” – tak mówi stare powiedzenie. Od kiedy projektowanie przeszło rewolucję cyfrową i deskę kreślarską zastąpiły zaawansowane programy, wzrosły możliwości pracy projektanta. Jednocześnie wymusiły na nim większą dbałość o detale i precyzję wykonania projektów. Inteligentna technologia nie pozostawia miejsca na braki w informacjach. Co za tym idzie, idea BIM wprowadziła nową specyfikę pracy, w dużej mierze opartej na większej dyscyplinie i konieczności ścisłej współpracy wszystkich jej uczestników. Wymusiło to automatycznie potrzebę stworzenia stanowiska BIM Managera odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad całym tym procesem.

Miło nam poinformować, że mamy w swojej ofercie usługę BIM Managera od strony Inwestora który może Państwu pomóc w:

  • przygotowaniu i zdefiniowanie wymagań dot. inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (olbrzymie znaczenie dla skuteczności BIM mają właściwe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy w Poza cenowych Kryteriach Oceny Ofert oraz zdefiniowanie wszystkich parametrów „data drops”) dla Inwestorów publicznych.
  • przygotowaniu i zdefiniowanie wymagań dot. inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych, czyli Employer’s Information Requirements (EIR), EIR – (pol. Wymagania Informacyjne Zamawiającego) dla Inwestorów Prywatnych
  • nadzór i kontrola realizacji wymagań BIM narzuconych przez inwestora.
  • koordynacja całego procesu inwestycyjnego od strony BIM i współpraca z wszystkimi uczestnikami.
Sprawujemy nadzór inwestorski

„Papier przyjmie wszystko” – tak mówi stare powiedzenie. Od kiedy projektowanie przeszło rewolucję cyfrową i deskę kreślarską zastąpiły zaawansowane programy, wzrosły możliwości pracy projektanta. Jednocześnie wymusiły na nim większą dbałość o detale i precyzję wykonania projektów. Inteligentna technologia nie pozostawia miejsca na braki w informacjach. Co za tym idzie, idea BIM wprowadziła nową specyfikę pracy, w dużej mierze opartej na większej dyscyplinie i konieczności ścisłej współpracy wszystkich jej uczestników. Wymusiło to automatycznie potrzebę stworzenia stanowiska BIM Managera odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad całym tym procesem.

Miło nam poinformować, że mamy w swojej ofercie usługę BIM Managera od strony Inwestora który może Państwu pomóc w:

  • przygotowaniu i zdefiniowanie wymagań dot. inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych (olbrzymie znaczenie dla skuteczności BIM mają właściwe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czy w Poza cenowych Kryteriach Oceny Ofert oraz zdefiniowanie wszystkich parametrów „data drops”) dla Inwestorów publicznych.
  • przygotowaniu i zdefiniowanie wymagań dot. inwestycji z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych, czyli Employer’s Information Requirements (EIR), EIR – (pol. Wymagania Informacyjne Zamawiającego) dla Inwestorów Prywatnych
  • nadzór i kontrola realizacji wymagań BIM narzuconych przez inwestora.
  • koordynacja całego procesu inwestycyjnego od strony BIM i współpraca z wszystkimi uczestnikami.

Kursy

BIM
Revit
Navisworks
Advance Steel
ReCap Pro
AutoCAD
Dynamo

Administratorem danych osobowych jest BIM Partners Sp. z o.o.

Więcej o przetwarzaniu przez nas danych oraz wykorzystaniu plików cookies przeczytasz:

Polityka prywatności

BIM Partners Sp. z o.o.
ul. B. Strachowskiego 3A/3
52-210 Wrocław
tel: +48 662 054 755
e-mail: biuro@bimpartners.pl

REGON: 382917952
NIP: 8992860217